Lotyniškų skaičių konvertavimo į romėniškus įrankis

Lotyniškų skaičių konvertavimo į romėniškus įrankis.