Didžiųjų ir mažųjų raidžių pervertimas

Konvertavimas iš didžiųjų raidžių į mažąsias, ir iš mažųjų į didžiąsias.